Napisz do nas joanna.posikata@jpkkancelaria.pl Zadzwoń +48 791 038 038 Godziny otwarcia 8:00 - 15:00

Blog

pan z długopisem w firmie

Do przeliczania wielu limitów podatkowych i rachunkowych bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Zatem do przeliczania limitów w euro, ważnych dla rozliczeń podatkowych w 2021 r., stosuje się kurs ogłoszony 1 października 2020 r. Tego dnia wynosił on 4,5153 zł za euro (kwoty powstałej po przeliczeniu nie zaokrągla się do 1 tys. zł).

czytaj dalej

podatki

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 19 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1065 (Dz. U. poz. 1065), w zakresie podatku PIT przede wszystkim:

czytaj dalej

Dziennik urzędowy

Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych

czytaj dalej

dzieci zdjęcie

Od 9 do 29 listopada 2020 roku ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

czytaj dalej

tarcza antykryzysowa

Jeśli prowadzisz działalność w branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw, możesz uzyskać zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

czytaj dalej

gastronomia kasy online od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) podatnicy świadczący m.in. usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo będą ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.

czytaj dalej

podatki

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT zobowiązani będą do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K), jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży). W ewidencji VAT w zakresie podatku należnego podatnik będzie musiał stosować specjalne oznaczenia.

czytaj dalej

Ministerstwo Finansów - portal podatkowy zdjęcie

W związku z obowiązkiem składania przez wszystkich podatników począwszy od rozliczeń za październik 2020 r. nowego przekształconego pliku JPK_VAT Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wyjaśniło niektóre wątpliwości w tym zakresie.

czytaj dalej

dzieci zdjęcie

Od  1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

czytaj dalej

Ministerstwo Finansów - portal podatkowy zdjęcie

Od 1 lipca 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części:

  • deklaracyjną,
  • informacyjną.

czytaj dalej

tarcza antykryzysowa

Ustawa o Tarczy Antykryzysowej 3.0 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ustawa już obowiązuje. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

czytaj dalej

Ministerstwo Finansów logo

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), który bezpośrednio wpływa na działalność podmiotów gospodarczych, w Ministerstwie Finansów analizowane są aktualnie potencjalne warianty możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.

czytaj dalej

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową. Zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, ochrona zatrudnienia, świadczenie postojowe – to główne cele pakietu ustaw składających się na tarczę antykryzysową, którą we wtorek podpisał Prezydent Andrzej Duda. Tarcza ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.

czytaj dalej

obliczanie

PIT za 2019 r. trzeba wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy. Wymaganą kwotę może uregulować za podatnika członek najbliższej rodziny.

Podatek z PIT-28 za 2019 r. należało uregulować do 2 marca 2020 r. Termin płatności podatku wykazanego do uiszczenia w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 r. upływa 30 kwietnia 2020 r. Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek).

czytaj dalej

dzieci zdjęcie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

czytaj dalej

pan z długopisem w firmie

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:
osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyżej wymienione podmioty są zobligowane do złożenia formularza PIT-28, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy.
W związku ze zmianą terminu składania zeznań rocznych oraz tym, że ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny, podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złoży zeznanie PIT-28 w terminie do 2 marca 2020 roku.

Więcej informacji na temat rozliczenia znajdziesz na stronie:
www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_894-rozliczenie-pit-28

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące.

czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator ułatwiający obliczenie podstawy składek w ramach opłacania tzw. „Małego ZUS plus”.

Kalkulator jest dostępny na stronie:
www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.:

1. Jeśli chcesz  korzystać z „małego ZUS plus”, a korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń.
2. Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z ”małego ZUS” w 2019 r. i w styczniu 2020 r., to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:
wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r., a nie korzystałeś z „małego ZUS”,
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie:
do 2 marca 2020 r., jeśli:
w 2019 r. (co najmniej 60 dni) i styczniu 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą  i nie korzystałeś z „małego ZUS”
w lutym 2020 r. rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności  gospodarczej (jeśli rozpoczniesz/ wznowisz działalność w okresie 23-29 lutego – masz 7 dni liczone od dnia jej rozpoczęcia/ wznowienia)
7 dni  liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”,  jeśli spełnisz warunki w innym miesiącu niż luty 2020 r.
Więcej informacji na temat „Małego ZUS-u plus” i wyjaśnienia z przykładami znajdziesz na stronie:
https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-plus

pan z długopisem w firmie

Od 2011 r. świadczę profesjonalne usługi księgowe. Dołącz już dziś do licznego grona zadowolonych klientów.

JPK Kancelaria Rachunkowa Joanna Posikata zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Posiadam certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 43454/2010.

Przejdź do Oferta naszego biura rachunkowego.

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

  • Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
  • Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

czytaj dalej

Masz pytanie? Umów spotkanie lub napisz do nas

Cennik

Odpłatność za usługi określana jest indywidualnie i zależy od formy prowadzenia księgowości, ilości dokumentów oraz liczby pracowników.

Każdy przedsiębiorca znajdzie u nas dogodne warunki dla wsparcia swojego biznesu. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z własną działalnością, także Ci pomożemy i wesprzemy na starcie.

Proszę o kontakt w celu uzyskania szczegółowej wyceny.

więcej »

O firmie

Od 2011 r. świadczę profesjonalne usługi księgowe. Dołącz już dziś do licznego grona zadowolonych klientów. JPK Kancelaria Rachunkowa Joanna Posikata zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Obsługujemy Klientów z całej Polski, jednak najsilniej działamy w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w takich miastach jak: Zamość, Krasnobród, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Łaszczów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj.

więcej »

JPK Kancelaria Rachunkowa

ul. Odrodzenia 7
22-400 Zamość
II piętro pokój 205,
budynek Getin Bank – wejście jak do banku

+48 791 038 038

Godziny pracy
poniedziałek-piątek 8:00 – 15:00

NIP 9211594604
REGON 061269128

© JPK Kancelaria Rachunkowa 2011-2020